6 دنبال‌ کننده
6.6 هزار بازدید ویدیو

طیف خطی

8 بازدید 3 ماه پیش

دیگر ویدیوها

طیف خطی

8 بازدید 3 ماه پیش

فیزیک دوازدهم

58 بازدید 5 ماه پیش

شبیه سازی کنکور ۹۸

137 بازدید 1 سال پیش

جمع بندی کنکور ۹۸

121 بازدید 1 سال پیش

جمع بندی کنکور ۹۸

170 بازدید 1 سال پیش

آموزش بردار-جلسه یازدهم

674 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه دهم

87 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه نهم

94 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه هشتم

106 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه هفتم

295 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه ششم

159 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه پنجم

530 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه چهارم

90 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه سوم

92 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه دوم

216 بازدید 3 سال پیش

آموزش بردار-جلسه اول

692 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر