ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
3 دنبال‌ کننده
119.2 هزار بازدید ویدیو
4.2 هزار بازدید 8 سال پیش

البته بیشتر سایتها و روزنامه های اسپانیا از این کلیپ انتقاد کردن

دیگر ویدیوها

278 بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
3.5 هزار بازدید 8 سال پیش
367 بازدید 8 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
947 بازدید 8 سال پیش
7.9 هزار بازدید 8 سال پیش
1.2 هزار بازدید 8 سال پیش
690 بازدید 8 سال پیش
459 بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.7 هزار بازدید 8 سال پیش
6.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
891 بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
3.7 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
3.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
1.8 هزار بازدید 8 سال پیش
1.5 هزار بازدید 8 سال پیش
7.8 هزار بازدید 8 سال پیش
5.8 هزار بازدید 8 سال پیش
1.4 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
648 بازدید 8 سال پیش
6 هزار بازدید 9 سال پیش
1.5 هزار بازدید 9 سال پیش
4.5 هزار بازدید 9 سال پیش
1.7 هزار بازدید 9 سال پیش
1.5 هزار بازدید 9 سال پیش
نمایش بیشتر