179 دنبال‌ کننده
61.4 هزار بازدید ویدیو

علوم هشتم

15 بازدید 1 روز پیش

تدریس قسمت پنجم فصل پنجم علوم هشتم توسط استاد رسولی دبیرمجتمع آموزشی اسلامی علمی همدان

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد

دیگر ویدیوها

علوم هشتم

15 بازدید 1 روز پیش

علوم هشتم

9 بازدید 1 روز پیش

علوم هشتم

14 بازدید 1 روز پیش

علوم هشتم

9 بازدید 1 روز پیش

علوم هشتم

13 بازدید 1 روز پیش

فصل چهارم ریاضی هفتم

125 بازدید 2 روز پیش

درس ششم ادبیات هشتم

48 بازدید 3 روز پیش

درس ششم ادبیات هشتم

45 بازدید 3 روز پیش

راه اندازی کیت موزیکال

7 بازدید 4 روز پیش

راه اندازی کیت موزیکال

7 بازدید 4 روز پیش

آموزش لحیم کاری

59 بازدید 4 روز پیش

فارسی هفتم

30 بازدید 4 روز پیش

ترسیم بارایانه

2 بازدید 4 روز پیش

پیام آسمانی

22 بازدید 4 روز پیش

سرمشق نابود شد.....

12 بازدید 6 روز پیش

سرمشق ادب آموز....

11 بازدید 6 روز پیش

حل تمرین فصل سوم

23 بازدید 6 روز پیش

حل تمرین فصل سوم

32 بازدید 6 روز پیش

علوم هشتم

83 بازدید 6 روز پیش

علوم هفتم

63 بازدید 6 روز پیش

کاروفناوری نهم

21 بازدید 6 روز پیش

نصب نرم افزار

12 بازدید 6 روز پیش

آموزش نصب نرم افزار

17 بازدید 6 روز پیش

کاروفناوری هفتم

20 بازدید 6 روز پیش

علوم هفتم

51 بازدید 1 هفته پیش

رنگ آمیزی در بریکس کد

31 بازدید 1 هفته پیش

قرآن هشتم

38 بازدید 1 هفته پیش

عربی هشتم

43 بازدید 1 هفته پیش

قرآن هفتم

48 بازدید 1 هفته پیش

قرآن هشتم

28 بازدید 1 هفته پیش

قرآن نهم

45 بازدید 1 هفته پیش

فصل سوم ریاضی نهم

79 بازدید 1 هفته پیش

عربی هفتم

59 بازدید 1 هفته پیش

درس چهارم پیام

20 بازدید 1 هفته پیش

پیام آسمانی

26 بازدید 1 هفته پیش

پیام آسمانی هفتم

38 بازدید 1 هفته پیش

پیام آسمانی هشتم

44 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر