89 بازدید 1 سال پیش

در طرح ویژه 77 ، شهر آبادان به 77 بخش کوچک تقسیم شده تا در همه بخش ها، خدمات شهری گسترده ای صورت گیرد. نخاله برداری، چنگالی کانال های روباز، شست و شوی درختان و معابر، هرس درختان، ترمیم نقاط خطرساز، تعمیر جداول ، رفع زواید بصری و ... از جمله عملیات پیش بینی شده در این طرح است