18 دنبال‌ کننده
78 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

انتقال گرما از میخ به آب

134 نمایش ۴ ماه پیش

انتقال گرما به روش تابش

223 نمایش ۴ ماه پیش

مژک دار درون لجن

177 نمایش ۴ ماه پیش

کلنی ولوکس

156 نمایش ۴ ماه پیش

DNA نوترکیب

150 نمایش ۶ ماه پیش

ترجمه mRNA به پروتئین

80 نمایش ۶ ماه پیش

کار با الکتروسکوپ

1.5 هزار نمایش ۶ ماه پیش

عجایب دریا

1 هزار نمایش ۶ ماه پیش

آزمایش فشار گازها

1.3 هزار نمایش ۶ ماه پیش

آزمایش جوانه زدن مخمر

1.3 هزار نمایش ۶ ماه پیش

فشار مایعات

899 نمایش ۷ ماه پیش

انرژی هسته ای

1 هزار نمایش ۷ ماه پیش

انرژی برق آبی

1.4 هزار نمایش ۷ ماه پیش

گازهای زیستی

135 نمایش ۷ ماه پیش

سونامی

1.5 هزار نمایش ۷ ماه پیش

ساخت وسایل تزئینی با شیشه

1.1 هزار نمایش ۷ ماه پیش

نانو مواد

269 نمایش ۷ ماه پیش

مواد هوشمند

290 نمایش ۷ ماه پیش

اتم چقدر کوچک است؟

366 نمایش ۷ ماه پیش

چگالی 02

82 نمایش ۷ ماه پیش

چگالی 01

471 نمایش ۷ ماه پیش

ظروف مرتبط 0۲

188 نمایش ۷ ماه پیش

ظروف مرتبط 01

247 نمایش ۷ ماه پیش

روش کار جک هیدرولیک

1.3 هزار نمایش ۷ ماه پیش

ساخت جک هیدرولیک

2.9 هزار نمایش ۷ ماه پیش

راه رفتن روی تخم مرغ

116 نمایش ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر