در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.6هزار
  بازدید

دکتر سید شمس الدین محمد شمس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کایروپراکتیک

  4,290 بازدید

  دکتر شمس در برنامه تلوزیونی شبکه دو سیما و توضیحاتی در خصوص کایروپراکتیک

 • نظر بیماران

  518 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  443 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  727 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  266 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  230 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  301 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  146 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  134 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  379 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  147 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  319 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان

 • نظر بیماران

  126 بازدید

  نظر بیماران در خصوص نحوه درمان دکتر شمس و نتیجه درمان