322 دنبال‌ کننده
5.8 هزار بازدید ویدیو
664 بازدید 2 روز پیش

■ دوره آموزشی یک نکته از هزاران ■ قسمت چهارم■ ■ ■ ■ چکیده این قسمت: همانگونه که در تعریف مکتب الهی ،خالق و مخلوق هیچ سنخیت و اشتراک و عینیتی باهم نداشته ؛ بلکه با هم تباین دارند ، سنخ و جنس علم و معرفت و نیز نحوه واجدیت آن هم در مکتب الهی تفاوت تام و تمام با سنخ و جنس علم و معرفت در مکاتب بشری و نحوه کسب و تحصیل آن دارد . علم و معرفت در مکاتب بشری ، با هر تعریفی که خود دارند ، مقوله ای ذهنی است ؛ اعم از اینکه فکری و وهمی و خیالی و حسی باشد ؛ که با تدریس و تدرس و تجربه و تمرین ، قابل کسب و تحصیل

دیگر ویدیوها

648 بازدید 3 هفته پیش
310 بازدید 3 هفته پیش
25 بازدید 3 هفته پیش
19 بازدید 3 هفته پیش
42 بازدید 3 هفته پیش
41 بازدید 3 هفته پیش
30 بازدید 3 هفته پیش
136 بازدید 3 هفته پیش
90 بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر