ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
13 دنبال‌ کننده
23.3 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

شرکت شرق آزما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

گسیل و جذب نور-Emission and Ab

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

شرکت شرق آزما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
292 بازدید 4 سال پیش
644 بازدید 4 سال پیش
326 بازدید 4 سال پیش
391 بازدید 4 سال پیش
743 بازدید 4 سال پیش
785 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.6 هزار بازدید 4 سال پیش
380 بازدید 9 سال پیش
3.9 هزار بازدید 9 سال پیش