در حال بارگذاری
 • 10
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.3هزار
  بازدید

مدرسه اشتغال شریف

راهکاری نوین برای کمک به دانشجوها جهت شناخت و پیدا کردن مسیر شغلی ویژه خود و برطرف کردن شکاف میان تواناییهای دانشجوها و نیازمندیهای فضای کسب وکار. instagram.com/sharifcareerschool linkedin.com/company/sharfcareerschool

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

راهکاری نوین برای کمک به دانشجوها جهت شناخت و پیدا کردن مسیر شغلی ویژه خود و برطرف کردن شکاف میان تواناییهای دانشجوها و نیازمندیهای فضای کسب وکار. instagram.com/sharifcareerschool linkedin.com/company/sharfcareerschool

 • 10
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها