44 دنبال‌ کننده
13.5 هزار بازدید ویدیو
473 بازدید 8 ماه پیش

رویداد مسیر آینده من، هر ساله به منظور آشنایی با مسیرهای پیش‌روی دانشجویان ورودی توسط مرکز کار‌آفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. رویداد مسیر آینده من، امسال در روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در اتاق مجازی مرکز کارآفرینی به صورت مجازی و با حضور سخنرانان، دکتر جمال ارغوانی هادی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و مدیر مرکز توسعه محصول دانشگاه، دکتر رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر هادی پرستار، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی و مهندس مهدی سلیمانی، هم‌بنیان‌گذ

رویدادها

473 بازدید 8 ماه پیش

رویداد مسیر آینده من، هر ساله به منظور آشنایی با مسیرهای پیش‌روی دانشجویان ورودی توسط مرکز کار‌آفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. رویداد مسیر آینده من، امسال در روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در اتاق مجازی مرکز کارآفرینی به صورت مجازی و با حضور سخنرانان، دکتر جمال ارغوانی هادی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و مدیر مرکز توسعه محصول دانشگاه، دکتر رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر هادی پرستار، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی و مهندس مهدی سلیمانی، هم‌بنیان‌گذ

نمایش بیشتر