119 دنبال‌ کننده
677.5 هزار بازدید ویدیو
12.4 هزار بازدید 3 سال پیش

در این فیلم مستند زندگی حیوانات دسته بندی حیوانات و نوع زندگی و غذای حیوانات را نشان می دهد. مناسب برای آموزش زندگی حیوانات برای کودکان هست. نمونه های بیشتری از واحد کار حیوانات اهلی، وحشی، خزندگان و آبزیان را بهمراه کاردستی و آموزش مفهومی در سایت شید شاد سایت خلاقیت کودک و نوجوان ببینید.آدرس www.shidshad.com

دیگر ویدیوها

3.9 هزار بازدید 3 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
5.4 هزار بازدید 3 سال پیش
5.8 هزار بازدید 3 سال پیش
19.2 هزار بازدید 3 سال پیش
5.6 هزار بازدید 3 سال پیش
158.7 هزار بازدید 4 سال پیش
43.7 هزار بازدید 4 سال پیش
11 هزار بازدید 4 سال پیش
10.2 هزار بازدید 4 سال پیش
9.4 هزار بازدید 4 سال پیش
17.8 هزار بازدید 4 سال پیش
35.5 هزار بازدید 4 سال پیش
12.4 هزار بازدید 4 سال پیش
22.8 هزار بازدید 4 سال پیش
14.1 هزار بازدید 4 سال پیش
7.1 هزار بازدید 4 سال پیش
5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
6.7 هزار بازدید 4 سال پیش
43 هزار بازدید 4 سال پیش
9.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4.1 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 5 سال پیش
27 هزار بازدید 5 سال پیش
7.9 هزار بازدید 5 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
21.5 هزار بازدید 5 سال پیش
9.9 هزار بازدید 5 سال پیش
5.1 هزار بازدید 5 سال پیش
24 هزار بازدید 5 سال پیش
17.2 هزار بازدید 5 سال پیش
9.1 هزار بازدید 5 سال پیش
9 هزار بازدید 5 سال پیش
13.3 هزار بازدید 5 سال پیش
23 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر