43 دنبال‌ کننده
48.1 هزار بازدید ویدیو

فشار هوا

7 بازدید 3 روز پیش

شیمی دهم. ازمایشگاه. سشوار. جاذبه زمین

دیگر ویدیوها

فشار هوا

7 بازدید 3 روز پیش

روشن کردن آتش با دود

1 بازدید 1 هفته پیش

کروماتوگرافی

7 بازدید 1 هفته پیش

لیتیم، سدیم و پتاسیم

16 بازدید 2 هفته پیش

موازنه

9 بازدید 3 هفته پیش

ذرات زیر اتمی

6 بازدید 3 هفته پیش

محاسبه شعاع اتمی

17 بازدید 3 هفته پیش

روبات شیمی‌دان

7 بازدید 3 ماه پیش

چند رسوب زیبا

36 بازدید 3 ماه پیش

سوخت موشک

43 بازدید 3 ماه پیش

نقطه سه گانه آب

57 بازدید 3 ماه پیش

کشش سطحی

35 بازدید 4 ماه پیش

تصفیه آب

97 بازدید 4 ماه پیش

جنگل سیاه

18 بازدید 4 ماه پیش

تصفیه آب

22 بازدید 4 ماه پیش

بلورهای دست‌ساز

16 بازدید 4 ماه پیش

جنگل سیاه

51 بازدید 4 ماه پیش

نی غواص

35 بازدید 4 ماه پیش

تصفیه آب به زبان ساده

42 بازدید 4 ماه پیش

مویینگی

24 بازدید 4 ماه پیش

مقیاس

17 بازدید 4 ماه پیش

شناوری

17 بازدید 4 ماه پیش

نفوذپذیری آبخوان

16 بازدید 4 ماه پیش

کشش سطحی

42 بازدید 5 ماه پیش

رنگ شعله بعضی نمک‌ها

54 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر