82 دنبال‌ کننده
1.5 میلیون بازدید ویدیو

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

65.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

آواز سهره دورگ کرمانی فارس با زیباترین نت ها

دیگر ویدیوها

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

65.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره سرسیاه با سینه سرخ

13.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره دستی سنندج

5 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره چهارگل خط

17.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره كرمانی اصیل

17.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

جفت زدن سهره داخل تور

10.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره * سیسكین قرمز

6 هزار بازدید ۲ سال پیش

دهن زدن ماده سهره

223.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش حلقه گذاری جوجه سهره

11.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره كرمانی مست

40.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

مستی سهره برای كبوتر

5 هزار بازدید ۳ سال پیش

گلبسر بسیار مست

24.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جفت گلبسر وقناری

12 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز گلبسرقناری مست

12.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره كرمانی روسیه

28 هزار بازدید ۳ سال پیش

سینه سرخ قناری هیوا

23.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره های جفتی

11.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره كرمانی

66.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

قناری دهن سهره

84 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره كرمانی بافت

11.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

جفت سهره مست

32 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره قناری دهن كرمانی

55.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره دشتك

25.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره قناری دو دهن

238.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره سرسیاه دهن كرمانی

85.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره -سهره مست

63.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره خفر جهرم

5.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

گلبسر با دهن سهره

17.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

گلبسر دهندار

55.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره دهن چیو

35.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره موقوم

11.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره كرمانی ایمان

25.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره لر بخوان

38.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

یاسمین

8.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

مست گیری سهره برای قناری

30.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره رام و زیبا

11 هزار بازدید ۵ سال پیش

آب تنی سهره

2.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

مستی سهره برای سهره آزاد

14.8 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر