103 دنبال‌ کننده
1.6 میلیون بازدید ویدیو

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

77.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آواز سهره دورگ کرمانی فارس با زیباترین نت ها

دیگر ویدیوها

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

77.4 هزار بازدید 1 سال پیش

جوجه سهره سرسیاه با سینه سرخ

14.7 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره دستی سنندج

5.6 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره چهارگل خط

20.4 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره كرمانی اصیل

22.1 هزار بازدید 3 سال پیش

جفت زدن سهره داخل تور

11.4 هزار بازدید 3 سال پیش

تقلید آواز سهره به وسیله مرغ عشق

9.3 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره * سیسكین قرمز

6.5 هزار بازدید 3 سال پیش

دهن زدن ماده سهره

236.3 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش حلقه گذاری جوجه سهره

12.6 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره كرمانی مست

44.4 هزار بازدید 3 سال پیش

مستی سهره برای كبوتر

5.7 هزار بازدید 3 سال پیش

گلبسر بسیار مست

26.5 هزار بازدید 3 سال پیش

جفت گلبسر وقناری

12.7 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز گلبسرقناری مست

13.2 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره كرمانی روسیه

29 هزار بازدید 3 سال پیش

سینه سرخ قناری هیوا

23.9 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره های جفتی

11.9 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره كرمانی

72.2 هزار بازدید 3 سال پیش

قناری دهن سهره

87.2 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره كرمانی بافت

12.4 هزار بازدید 3 سال پیش

جفت سهره مست

35 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره قناری دهن كرمانی

57.8 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره دشتك

26.2 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره قناری دو دهن

250.2 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره سرسیاه دهن كرمانی

86.5 هزار بازدید 3 سال پیش

سهره -سهره مست

74.8 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره خفر جهرم

5.9 هزار بازدید 4 سال پیش

گلبسر با دهن سهره

18.8 هزار بازدید 4 سال پیش

گلبسر دهندار

60.1 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره دهن چیو

37.5 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره موقوم

12.5 هزار بازدید 5 سال پیش

سهره كرمانی ایمان

25.9 هزار بازدید 5 سال پیش

سهره لر بخوان

40.7 هزار بازدید 5 سال پیش

یاسمین

8.9 هزار بازدید 5 سال پیش

مست گیری سهره برای قناری

38.8 هزار بازدید 5 سال پیش

سهره رام و زیبا

12.5 هزار بازدید 6 سال پیش

آب تنی سهره

2.9 هزار بازدید 6 سال پیش

مستی سهره برای سهره آزاد

17.9 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر