164 دنبال‌ کننده
534.2 هزار بازدید ویدیو
6.7 هزار بازدید 3 سال پیش

کره، شکر قهوه ای، کرم غلیظ، نمک، کارامل حاضر شده || برای دیدن انواع دسر و ژله به سایت http://Dessert.shirinifoorooshi.ir مراجعه کنید.

دیگر ویدیوها

3.1 هزار بازدید 6 سال پیش
3.7 هزار بازدید 6 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
2.9 هزار بازدید 3 سال پیش
11.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3.9 هزار بازدید 3 سال پیش
10.3 هزار بازدید 3 سال پیش
7.9 هزار بازدید 3 سال پیش
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
8.6 هزار بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
7.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش
4.5 هزار بازدید 3 سال پیش
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش
6.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
5.5 هزار بازدید 3 سال پیش
6.7 هزار بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
2.5 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر