شوش و توسعه پایدار

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

پخش زنده : فعالیت های چندرسانه ای پایگاه آوای شوش ..معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و منابع سرمایه پذیر شهرهای شمالی استان خوزستان در حوزه صنایع کوچک - متوسط تبدیلی و تکمیلی ..