37 دنبال‌ کننده
179 هزار بازدید ویدیو
853 بازدید 6 سال پیش

مقایسه طراحی( android L(lollipop با kitkat و jelly bean .

دیگر ویدیوها

5.6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
804 بازدید 6 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
2.3 هزار بازدید 6 سال پیش
664 بازدید 7 سال پیش
1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
479 بازدید 7 سال پیش
944 بازدید 7 سال پیش
3.7 هزار بازدید 7 سال پیش
1.1 هزار بازدید 7 سال پیش
11.4 هزار بازدید 7 سال پیش
3.3 هزار بازدید 7 سال پیش
5.6 هزار بازدید 7 سال پیش
3.2 هزار بازدید 7 سال پیش
407 بازدید 7 سال پیش
1.8 هزار بازدید 7 سال پیش
976 بازدید 7 سال پیش
611 بازدید 7 سال پیش
666 بازدید 7 سال پیش
924 بازدید 7 سال پیش
1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش
1.9 هزار بازدید 7 سال پیش
1.3 هزار بازدید 7 سال پیش
575 بازدید 7 سال پیش
3.5 هزار بازدید 7 سال پیش
1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
588 بازدید 7 سال پیش
1.8 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر