30 دنبال‌ کننده
505.3 هزار بازدید ویدیو
142 بازدید 2 سال پیش

در این فیلم من در مورد زبان فارسی صحبت می‌کنم ( فارسی , دری , تاجیک ) و آنچه در مورد آن جذاب است . فارسی در سایه عربی زندگی می‌کند اما فارسی درحقیقت یک زبان اصلی واقعی ست. ______________ In this video I talk about the Persian language (Farsi, Dari, Tajik) and what`s fascinating about it. Persian often lives in the shadow of Arabic, but Persian is a major language in its own right.

دیگر ویدیوها

911 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 9 سال پیش
1.9 هزار بازدید 9 سال پیش
583 بازدید 9 سال پیش
443 بازدید 9 سال پیش
475 بازدید 9 سال پیش
1.7 هزار بازدید 9 سال پیش
520 بازدید 9 سال پیش
435 بازدید 9 سال پیش
4.2 هزار بازدید 9 سال پیش
1.5 هزار بازدید 9 سال پیش
211 بازدید 9 سال پیش
278 بازدید 9 سال پیش
342 بازدید 9 سال پیش
8.2 هزار بازدید 9 سال پیش
1.3 هزار بازدید 9 سال پیش
3.9 هزار بازدید 9 سال پیش
1.3 هزار بازدید 9 سال پیش
715 بازدید 9 سال پیش
1.1 هزار بازدید 9 سال پیش
329 بازدید 9 سال پیش
1.4 هزار بازدید 9 سال پیش
188 بازدید 9 سال پیش
317 بازدید 9 سال پیش
622 بازدید 9 سال پیش
307 بازدید 9 سال پیش
839 بازدید 9 سال پیش
1.1 هزار بازدید 9 سال پیش
3.1 هزار بازدید 9 سال پیش
437 بازدید 9 سال پیش
نمایش بیشتر