1.3 هزار دنبال‌ کننده
1.6 میلیون بازدید ویدیو
58.9 هزار بازدید 4 سال پیش

در این فیلم آموزشی جناب آقای دکتر داریوش کمال هدایت فوق تخصص قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بطور مفصل به معاینه بالینی قلب و عروق پرداخته است. توضیح: این فیلم قبلاً در کانال مرکز با کیفیت پایین و در دو بخش بارگزاری شده بود ولی اکنون در یک قسمت و با کیفیت خوب تقدیم می شود.

دیگر ویدیوها

47.4 هزار بازدید 4 سال پیش
17.9 هزار بازدید 4 سال پیش
23 هزار بازدید 4 سال پیش
25.2 هزار بازدید 4 سال پیش
12.6 هزار بازدید 4 سال پیش
16.6 هزار بازدید 4 سال پیش
184.4 هزار بازدید 4 سال پیش
10.7 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 4 سال پیش
70.7 هزار بازدید 4 سال پیش
9.6 هزار بازدید 4 سال پیش
27 هزار بازدید 4 سال پیش
19.9 هزار بازدید 6 سال پیش
27.7 هزار بازدید 6 سال پیش
109.1 هزار بازدید 6 سال پیش
18.8 هزار بازدید 6 سال پیش
22.4 هزار بازدید 6 سال پیش
26.7 هزار بازدید 6 سال پیش
90.5 هزار بازدید 6 سال پیش
161.5 هزار بازدید 6 سال پیش
71.6 هزار بازدید 6 سال پیش
49.7 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر