91 دنبال‌ کننده
7.2 هزار بازدید ویدیو

تحليل نماد پسهند

25 بازدید 3 هفته پیش

لیل_مصور #پسهند پسهند به تازگی به پرتفوی پیشنهادی کارگزاری بانک صنعت و معدن اضافه شده است. در این فایل ویدئویی خلاصه ای از تحلیل بنیادی این شرکت توسط تیم تحلیل کارگزاری جهت بهره برداری همراهان گرامی تقدیم می شود.

آخرین ویدیوها

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد

دیگر ویدیوها

تحليل نماد پسهند

25 بازدید 3 هفته پیش

تحلیل نماد مادیرا

67 بازدید 4 هفته پیش

تحلیل جامع پسهند

266 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل نماد غمارگ

680 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل جامع قرن

709 بازدید 5 ماه پیش

تحلیل جامع ومهان

417 بازدید 5 ماه پیش

تحلیل جامع کلر

214 بازدید 5 ماه پیش

تحلیل جامع فروی

378 بازدید 5 ماه پیش

تحلیل جامع خفنر

133 بازدید 5 ماه پیش

تحلیل جامع کویر

615 بازدید 6 ماه پیش

تحلیل جامع ومعادن

386 بازدید 6 ماه پیش

تحلیل جامع دلر

865 بازدید 6 ماه پیش

تحلیل جامع دشیری

270 بازدید 6 ماه پیش

تحلیل جامع شبصیر

299 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع کماسه

401 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع شکلر

317 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع وحافظ

94 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع بکهنوج

114 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع رانفور

122 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع وآوا

212 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع ختور

117 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع درهآور

230 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع دقاضی

64 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل جامع زشگزا

144 بازدید 7 ماه پیش

تحلیل مصور زگلدشت

100 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر