در حال بارگذاری
 • 90
  دنبال کننده
 • 37
  دنبال شونده
 • 72.3هزار
  بازدید

آیت الله سبحانی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 90
  دنبال کننده
 • 37
  دنبال شونده
 • 72.3هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 30

  3 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه سی ام - 1397/02/18 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 29

  8 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه بيست و نهم - 1397/02/17 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم - موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 28

  8 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه بيست و هشتم - 1397/02/16 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم - موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 27

  9 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و هفتم - 1397/02/15 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 26

  19 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و ششم - 1397/02/11 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 25

  19 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و پنجم - 1397/02/10 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 24

  17 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و چهارم - 1397/02/09 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 23

  14 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و سوّم - 1397/02/08 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 22

  7 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و دوّم - 1397/02/05 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم - موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 21

  19 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه بیست و یکم - 1397/02/03 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 20

  12 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه بیستم - 1397/02/02 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 19

  10 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه نوزدهم - 1397/02/01 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 18

  7 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هجدهم - 1397/01/29 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 17

  8 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هفدهم - 1397/01/28 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 16

  5 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه شانزدهم - 1397/01/27 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 15

  11 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه پانزدهم - 1397/01/26 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 14

  10 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه چهاردهم - 1397/01/22 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 13

  10 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه سیزدهم - 1397/01/21 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 12

  10 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه دوازدهم - 1397/01/20 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 11

  10 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه یازدهم - 1397/01/19 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 10

  23 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه دهم - 1397/01/18 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 09

  3 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه نهم - 1397/01/15 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 08

  10 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه هشتم - 1397/01/14 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 07

  2 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه هفتم - 1397/01/08 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 06

  2 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه ششم - 1397/01/07 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 05

  15 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمي سبحاني پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجم - 1397/01/06 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - براي اطلاعات بيشتر لينک دسترسي سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات في فقه القرآن الكريم - 04

  16 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمي سبحاني پيرامون موضوع محاضرات في فقه القرآن الكريم - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه چهارم - 1397/01/05 - کتاب محاضرات في فقه القرآن الكريم -موضوع: فقه القرآن الکريم - براي اطلاعات بيشتر لينک دسترسي سريع به "محاضرات في فقه القرآن الكريم " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 03

  32 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه سوّم - 1396/12/26 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 02

  11 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه دوّم - 1396/12/23 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - محاضرات فی فقه القرآن الكریم - 01

  19 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع محاضرات فی فقه القرآن الكریم - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه اوّل - 1396/12/22 - کتاب محاضرات فی فقه القرآن الكریم -موضوع: فقه القرآن الکریم - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "محاضرات فی فقه القرآن الكریم " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=438

 • درس خارج فقه - مسائل فقهیة مهمّة فی حیاتنا المعاصرة- 56

  31 بازدید

  درس خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی پیرامون موضوع مسائل فقهیة مهمّة فی حیاتنا المعاصرة - حوزه علمیه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و ششم - 1396/12/22 - - موضوع: آیا جانی علاوه بر پرداخت دیه، ضامن پرداخت هزینه درمانی مجنی علیه می باشد یا نه؟ - برای اطلاعات بیشتر لینک دسترسی سریع به "مسائل فقهیة مهمّة فی حیاتنا المعاصرة " را دنبال کنید http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=472

 • درس خارج فقه - مسائل فقهية مهمّة في حياتنا المعاصرة- 55

  19 بازدید

  درس خارج فقه آيت الله العظمی سبحانی پيرامون موضوع مسائل فقهية مهمّة في حياتنا المعاصرة - حوزه علميه قم - مسجد اعظم - جلسه پنجاه و پنجم - 1396/12/21 - - موضوع: آيا جانی علاوه بر پرداخت ديه، ضامن پرداخت هزينه درمانی مجنی عليه می‌باشد يا نه؟ - برای اطلاعات بيشتر لينک دسترسی سريع به "مسائل فقهية مهمّة في حياتنا المعاصرة " را دنبال کنيد http://tohid.ir/fa/index/book?bookID=472