باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۲۰۱

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۲۰۱ «نقش فیزیک در فناوری‌های انرژی خورشیدی گرمایی» محمدابراهیم فولادوند دانشگاه زنجان

برای اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید: http://www.psi.ir/f/bashgah