75 بازدید 1 ماه پیش

در این ویدئو دروس 1 تا 5 کتاب هویت اجتماعی توسط یکی از اساتید بر این درس(آزیتا بیدقی) تدریس شده است.

فیلم ها مرتبط با دروس جامعه شناسی و روانشناسی متوسطه دوم . رشته ادبیات و علوم انسانی

9 هزار بازدید 2 ماه پیش

6939 -"آواز گنجشک ها"به کارگردانی مجید مجیدی،داستان مرد ساده و میانسالی به نام کریم است که در یک مزرعه پرورش حیوانات کار می کند و شیفته شترمرغهاست و ارتباط روانی و عاطفی با آن ها برقرار کرده است. برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار می کند. کریم چند روزی او را جستجو می کند، اما موفق نمی شود بیابدش و در نتیجه از کار اخراج می شود. این بهانه ای می شود که برای اولین بار به شهر برود. در شهر از طریق مسافرکشی با موتورسیکلت امرار معاش می کند. در شهر با حوادث زیادی روبرو می شود و تجارب زیادی پیدا می ک

نمایش بیشتر