در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 23.4هزار
  بازدید

سهیل قاسمی

کانال رسانه شخصی سهیل قاسمی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسانه شخصی سهیل قاسمی

 • 8
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 23.4هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی - حافظ

  373 بازدید

  غزل شماره 480 حافظ با اجرای سهیل قاسمی . ای که در کُشتن ِ ما هیچ مدارا نکنی / سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی / دردمندان ِ بلا زهر ِ هلاهل دارند / قصد ِ این قوم خطا باشد. هان تا نکنی! / رنج ِ ما را که توان بُرد به یک گوشه یِ چشم / شرط ِ انصاف نباشد که مداوا نکنی

 • ز دلبرم که رساند نوازش قلمی - حافظ

  160 بازدید

  غزل شماره 471 حافظ با اجرای سهیل قاسمی زِ دل بر اَم که رساند نوازش ِ قلمی؟ کجا ست پیک ِ صبا گر همی کند کرَمی قیاس کردم و تدبیر ِ عقل در ره ِ عشق چو شبنمی ست که بر بحر می کشد رقمی بیا که خرقه یِ من گر چه رهن ِ می کده هاست زِ مال ِ وقف نبینی به نام ِ من دِرَمی

 • اَتَت رَوائِحُ رَندِ الحِمی و زادَ غَرامی - حافظ

  82 بازدید

  غزل شماره 469 حافظ با اجرای سهیل قاسمی اَتَت رَوائِحُ رَندِ الحِمی و زادَ غَرامی فدا یِ خاک ِ در دوست باد جان ِ گرامی پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت مَنِ المُبَلِّغ عَنّی اِلی سُعادَ سَلامی بیا به شام ِ غریبان و آب ِ دیده یِ من بین به سان ِ باده یِ صافی در آبگینه یِ شامی

 • زان می عشق کزو پخته شود هر خامی - حافظ

  71 بازدید

  ز آن می ِ عشق ک از او پخته شود هر خامی گرچه ماه ِ رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست ِ من ِ مسکین نگرفت زلف ِ شمشادقدی، ساعد ِ سیم اندامی روزه، هرچند که مهمان ِ عزیز است، ای دل صحبت اش موهبتی دان و شدن انعامی مرغ ِ زیرک به در ِ خانقه اکنون نپرَد که نهاده ست به هر مجلس ِ وعظی، دامی گِله از زاهد ِ بدخو نکنم! رسم این است که چو صبحی بدمد، در پی اش افتد شامی

 • حافظ به روایت دکتر محمد استعلامی

  79 بازدید

  دکتر محمد استعلامی در یک فایل ویدیویی یک ساعت و بیست دقیقه از حافظ می گوید. نکته های دقیق و تسلط مثال زدنی این استاد دانشگاه و پژوهش گر ادبی و شیوه برخورد هوشمندانه و علمی ایشان در کنار بیان شیوا و فصیح، بسیار ارزشمند و آموختنی است.

 • زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

  138 بازدید

  غزل شماره سی حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز زُلف ات هزار دل به یکی تار ِ مو بِبَست راه ِ هزار چاره گر از چار سو بِبَست تا عاشقان به بو یِ نسیم اش دهند جان بگشود نافه ئیّ و دَر ِ آرزو ببست شِیدا از آن شُدم که نگارَم چو ماه ِ نو ابرو نمود و جلوه گَری کرد و رو ببست http://soheil.tv/hafez-30/

 • ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

  463 بازدید

  غزل شماره بیست و نه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ما را زِ خیال ِ تو چه پروا یِ شراب است خُم گو سَر ِ خود گیر که خُم خانه خراب است گَر خَمر ِ بهشت است، بریزید! که بی دوست هر شربت ِ عَذْب ام که دهی عِین ِ عَذاب است افسوس که شد دل بر و در دیده یِ گریان تحریر ِ خیال ِ خَط ِ او نقش بر آب است soheil.tv/hafez-29

 • به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

  139 بازدید

  غزل شماره بیست و هشت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز به جان ِ خواجه و حقّ ِ قدیم و عَهد ِ دُرُست که مونس ِ دم ِ صبح ام دُعا یِ دولت ِ تو ست سِرِشک ِ من که زِ طوفان ِ نوح دَست بَرَد زِ لوح ِ سینه نَیارست نَقش ِ مِهر ِ تو شُست بکُن مُعامله ئی وین دل ِ شکسته بِخَر که با شکسته گی اَرزَد به صد هزار دُرُست soheil.tv/hafez-28

 • در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

  227 بازدید

  غزل شماره بیست و هفت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز در دِیْر ِ مُغان آمد یار َم قَدحی در دست مست از می و، می خواران از نرگس ِ مست اش مَست در نَعل ِ سَمَند ِ او شکل ِ مَه ِ نو پیدا وَز قدّ ِ بلند ِ او بالا یِ صنوبر پَست آخر به چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست وَز بهر ِ چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست soheil.tv/hafez-27

 • زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

  256 بازدید

  غزل شماره بیست و شش حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز زُلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست نرگس اش عربده جوی و لب اش افسوس کُنان نیم شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست سر فرا گوش ِ من آورد به آواز ِ حزین گفت: ای عاشق ِ دیرینه ی من! خواب ات هست؟ soheil.tv/hafez-26

 • شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

  561 بازدید

  غزل شماره بیست و پنج حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز شکفته شد گل ِ حَمرا و گشت بلبل مست صَلا یِ سرخوشی ای صوفیان ِ باده پرست اساس ِ توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام ِ زُجاجی چه طُرفه اش بشکست بیار باده که در بارگاه ِ استغنا چه پاس بان و چه سلطان، چه هوش یار و چه مَست soheil.tv/hafez-25

 • مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

  85 بازدید

  غزل شماره بیست و چهار حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست که به پیمانه کشی شهره شدم روز ِ اَلَست من همان دَم که وضو ساختم از چشمه یِ عشق چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست می بِدِه تا دهم ات آگَهی از سرّ ِ قضا که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست soheil.tv/hafez-24

 • چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

  89 بازدید

  غزل شماره بیست و دو حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز چو بشنوی سخن ِ اهل ِ دل مگو که خطا ست سخن شناس نه ای جان ِ من! خطا این جا ست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید تبارک اللَه از این فتنه ها که در سر ِ ما ست soheil.tv/hafez-22

 • دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

  130 بازدید

  غزل شماره بیست و یک حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز دل و دین ام شُد و دل بر به ملامت بَرخاست گفت با ما مَنِشین ک از تو سلامت برخاست که شَنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؛ که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست شمع اگر زان لب ِ خندان به زبان لافی زد پیش ِ عُشّاق ِ تو شب ها به غرامت برخاست soheil.tv/hafez-21

 • روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست

  159 بازدید

  غزل شماره بیست حافظ با صدای فریدون فرح اندوز روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست می زِ خُم خانه به جوش آمد و می باید خواست نوبه یِ زُهد فروشان ِ گران جان بگذشت وقت ِ رندی و طرب کردن ِ رندان پیدا ست چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطا ست soheil.tv/hafez-20

 • ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

  256 بازدید

  غزل شماره نوزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای نسیم ِ سحر آرام گه ِ یار کجاست منزل ِ آن مَه ِ عاشق کُش ِ عیار کجا ست شب ِ تار است و ره ِ وادی یِ ایمن در پیش آتش ِ طور کُجا موعد ِ دیدار کجا ست هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد در خرابات بگویید که هُش یار کجا ست soheil.tv/hafez-19

 • ساقیا آمدن عید مبارک بادت

  520 بازدید

  غزل شماره هجده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقیا آمدن ِ عید مبارک باد ت وان مواعید که کردی مرواد از یاد ت در شگفت ام که در این مدت ِ ایّام ِ فراق برگرفتی زِ حریفان دل و دل می داد ت بِرسان بنده گی یِ دختر ِ رز، گو: به در آی که دم و همّت ِ ما کرد زِ بند آزاد ت soheil.tv/hafez-18

 • سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

  359 بازدید

  غزل شماره هفده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز سینه از آتش ِ دل در غم ِ جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تَن اَم از واسطه یِ دوری یِ دل بَر بِگُداخت جان ام از آتش ِ مهر ِ رُخ ِ جانانه بسوخت سوز ِ دل بین! که زِ بس آتش ِ اشک ام، دل ِ شمع دوش بر من زِ سر ِ مِهر چو پَروانه بسوخت soheil.tv/hafez-17

 • خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

  65 بازدید

  غزل شماره شانزده حافظ با صدای فریدون فرح اندوز خمی که اَبرو یِ شوخ ِ تو در کمان اَنداخت به قصد ِ جان ِ من ِ زار ِ ناتوان انداخت نبود نقش ِ دو عالم که رنگ ِ اُلفت بود زمانه طرح ِ محبّت نه این زمان انداخت به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد فریب ِ چشم ِ تو صد فتنه در جهان انداخت soheil.tv/hafez-16

 • ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

  60 بازدید

  غزل شماره پانزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای شاهد ِ قدسی که کَشَد بند ِ نقاب ات و ای مرغ ِ بهشتی که دهد دانه و آب ات خواب ام بِشُد از دیده در این فکر ِ جگرسوز ک آغوش ِ که شد منزل ِ آسایش و خواب ات درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه یِ آمرزش و پروای ثواب ات soheil.tv/hafez-15

 • گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

  154 بازدید

  اجرای غزل شماره چهارده با صدای فریدون فرح اندوز گفتم ای سلطان ِ خوبان رحم کُن بر این غریب گفت در دنبال ِ دل ره گُم کُنَد مِسکین غریب گفتم اش مَگذَر زمانی! گفت معذورم بدار خانه پروردی چه تاب آرد غم ِ چندین غریب؟ خفته بر سنجاب ِ شاهی نازنینی را چه غم گر ز ِ خار و خاره سازد بستر و بالین غریب soheil.tv/hafez-14

 • می دمد صبح و کلّه بست سحاب

  82 بازدید

  غزل شماره سیزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز می دمد صبح و کلّه بَست سحاب الصبوح الصبوح یا اصحاب می چکد ژاله بر رخ ِ لاله المُدام المُدام یا احباب می وزد از چمن نسیم ِ بهشت هان بنوشید دم به دم می ِ ناب تخت ِ زُمْرُد زده ست گُل به چمن راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب soheil.tv/hafez-13

 • ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

  69 بازدید

  غزل شماره دوازده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای فروغ ِ ماه ِ حُسن از رو یِ رَخشان ِ شما آب روی خوبی از چاه ِ زنَخ دان ِ شما عَزم ِ دیدار ِ تو دارد جان ِ بر لب آمده بازگردد یا برآید؟ چی ست فرمان ِ شما؟ کَس به دوْر ِ نرگس ات طَرْفی نَبَست از عافیَت بِهْ که نفروشند مَستوری به مَستان ِ شما soheil.tv/hafez-12

 • ساقی به نور باده برافروز جام ما

  194 بازدید

  غزل شماره یازده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقی به نور ِ باده برافروز جام ِ ما مطرب بگو که کار ِ جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس ِ رخ ِ یار دیده ایم ای بی خبر زِ لذّت ِ شُرب ِ مُدام ِ ما هرگز نَمیرد آن که دل اش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده یِ عالَم دوام ِ ما soheil.tv/hafez-11

 • دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

  329 بازدید

  غزل شماره ده حافظ با صدای فریدون فرح اندوز دوش از مسجد سویِ می خانه آمد پیر ِ ما چیست یاران ِ طریقت بعد از این تدبیر ِ ما؟ ما مریدان روی سو یِ قبله چون آریم؟ چون روی سو یِ خانه یِ خَمّار دارد پیر ِ ما در خرابات ِ طریقت ما به هم منزل شویم ک این چنین رفته ست در روز ِ ازل تقدیر ِ ما soheil.tv/hafez-10

 • رونق عهد شباب است دگر بستان را

  92 بازدید

  غزل شماره نه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز رونق ِ عهد ِ شباب است دِگر بُستان را می رسد مژده یِ گُل بُلبُل ِ خوش الحان را ای صبا گر به جوانان ِ چمن باز رسی خدمت ِ ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مُغ بَچه یِ باده فروش خاک روب ِ در ِ می خانه کنم مژگان را soheil.tv/hafez-9

 • ساقیا برخیز و در ده جام را

  101 بازدید

  غزل شماره هشت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقیا برخیز و دَردِه جام را خاک بر سر کُن غم ِ ایّام را ساغر ِ می بر کف ام نِه تا زِ بَر بَرکَشَم این دَلق ِ اَزرَق فام را گر چه بدنامی ست نزد ِ عاقلان ما نمی خواهیم ننگ و نام را soheil.tv/hafez-8

 • صوفی بیا که آینه صافیست جام را

  499 بازدید

  غزل شماره هفت حافظ با صدای فریدون فرح اندوز صوفی بیا که آینه صافی ست جام را تا بنگری صفایِ می لعل فام را راز درون ِ پرده زِ رندان ِ مست پرس ک این حال نیست زاهد ِ عالی مقام را عنقا شکار ِ کس نشود دام بازچین ک آن جا همیشه باد به دست است دام را در بزم دور یک دو قدح درکش و برو یعنی طمع مدار وصال ِ دوام را soheil.tv/hafez-7

 • به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

  266 بازدید

  غزل شماره شش حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز به ملازمان ِ سلطان که رسانَد این دعا را که به شکر ِ پادشاهی ز ِ نظر مَران گدا را ز ِ رقیب ِ دیوسیرت به خدا یِ خود پناه اَم مگر آن شهاب ِ ثاقِب مددی دهد خدا را مُژه یِ سیاه ات ار کرد به خون ِ ما اِشارت زِ فریب ِ او بیَندیش و غلط مَکُن نگارا http://soheil.tv/hafez-6/

 • دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را

  603 بازدید

  غزل شماره پنج حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز دل می رود زِ دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز ِ پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد ِ شُرطه برخیز باشد که باز بینم دیدار آشنا را ده روزه مهر ِ گردون افسانه است و افسون نیکی به جایِ یاران فرصت شمار یارا در حلقه یِ گُل و مُل خوش خواند دوش بلبل هاتِ الصَّبوحَ هُبّوا یا اَیُّها السُّکارا http://soheil.tv/hafez-5/

 • صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  352 بازدید

  غزل شماره چهار حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز صبا! به لطف بگو آن غزال ِ رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را شِکَرفروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند طوطی یِ شکرخا را غرور حُسن اَت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب ِ شیدا را به خلق و لطف توان کرد صید ِ اهل ِ نظر به بند و دام نگیرند مرغ ِ دانا را http://soheil.tv/hafez-4/

 • اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

  392 بازدید

  غزل شماره سه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز اگر آن تُرک ِ شیرازی به دست آرد دل ِ ما را به خال ِ هندویَش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می ِ باقی که در جنت نخواهی یافت کنار ِ آب ِ رکن آباد و گل گشت ِ مصلّا را فغان ک این لولیان ِ شوخ ِ شیرین کار ِ شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان ِ یغما را http://soheil.tv/hafez-3/