در حال بارگذاری
 • 4
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 12.9هزار
  بازدید

سهیل قاسمی

کانال رسانه شخصی سهیل قاسمی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسانه شخصی سهیل قاسمی

 • 4
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 12.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

  22 بازدید

  غزل شماره سی حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز زُلف ات هزار دل به یکی تار ِ مو بِبَست راه ِ هزار چاره گر از چار سو بِبَست تا عاشقان به بو یِ نسیم اش دهند جان بگشود نافه ئیّ و دَر ِ آرزو ببست شِیدا از آن شُدم که نگارَم چو ماه ِ نو ابرو نمود و جلوه گَری کرد و رو ببست http://soheil.tv/hafez-30/

 • ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

  31 بازدید

  غزل شماره بیست و نه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ما را زِ خیال ِ تو چه پروا یِ شراب است خُم گو سَر ِ خود گیر که خُم خانه خراب است گَر خَمر ِ بهشت است، بریزید! که بی دوست هر شربت ِ عَذْب ام که دهی عِین ِ عَذاب است افسوس که شد دل بر و در دیده یِ گریان تحریر ِ خیال ِ خَط ِ او نقش بر آب است soheil.tv/hafez-29

 • به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

  14 بازدید

  غزل شماره بیست و هشت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز به جان ِ خواجه و حقّ ِ قدیم و عَهد ِ دُرُست که مونس ِ دم ِ صبح ام دُعا یِ دولت ِ تو ست سِرِشک ِ من که زِ طوفان ِ نوح دَست بَرَد زِ لوح ِ سینه نَیارست نَقش ِ مِهر ِ تو شُست بکُن مُعامله ئی وین دل ِ شکسته بِخَر که با شکسته گی اَرزَد به صد هزار دُرُست soheil.tv/hafez-28

 • در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

  14 بازدید

  غزل شماره بیست و هفت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز در دِیْر ِ مُغان آمد یار َم قَدحی در دست مست از می و، می خواران از نرگس ِ مست اش مَست در نَعل ِ سَمَند ِ او شکل ِ مَه ِ نو پیدا وَز قدّ ِ بلند ِ او بالا یِ صنوبر پَست آخر به چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست وَز بهر ِ چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست soheil.tv/hafez-27

 • زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

  12 بازدید

  غزل شماره بیست و شش حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز زُلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست نرگس اش عربده جوی و لب اش افسوس کُنان نیم شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست سر فرا گوش ِ من آورد به آواز ِ حزین گفت: ای عاشق ِ دیرینه ی من! خواب ات هست؟ soheil.tv/hafez-26

 • شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

  49 بازدید

  غزل شماره بیست و پنج حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز شکفته شد گل ِ حَمرا و گشت بلبل مست صَلا یِ سرخوشی ای صوفیان ِ باده پرست اساس ِ توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام ِ زُجاجی چه طُرفه اش بشکست بیار باده که در بارگاه ِ استغنا چه پاس بان و چه سلطان، چه هوش یار و چه مَست soheil.tv/hafez-25

 • مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

  7 بازدید

  غزل شماره بیست و چهار حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست که به پیمانه کشی شهره شدم روز ِ اَلَست من همان دَم که وضو ساختم از چشمه یِ عشق چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست می بِدِه تا دهم ات آگَهی از سرّ ِ قضا که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست soheil.tv/hafez-24

 • چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

  12 بازدید

  غزل شماره بیست و دو حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز چو بشنوی سخن ِ اهل ِ دل مگو که خطا ست سخن شناس نه ای جان ِ من! خطا این جا ست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید تبارک اللَه از این فتنه ها که در سر ِ ما ست soheil.tv/hafez-22

 • دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

  13 بازدید

  غزل شماره بیست و یک حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز دل و دین ام شُد و دل بر به ملامت بَرخاست گفت با ما مَنِشین ک از تو سلامت برخاست که شَنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؛ که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست شمع اگر زان لب ِ خندان به زبان لافی زد پیش ِ عُشّاق ِ تو شب ها به غرامت برخاست soheil.tv/hafez-21

 • روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست

  29 بازدید

  غزل شماره بیست حافظ با صدای فریدون فرح اندوز روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست می زِ خُم خانه به جوش آمد و می باید خواست نوبه یِ زُهد فروشان ِ گران جان بگذشت وقت ِ رندی و طرب کردن ِ رندان پیدا ست چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطا ست soheil.tv/hafez-20

 • ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

  33 بازدید

  غزل شماره نوزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای نسیم ِ سحر آرام گه ِ یار کجاست منزل ِ آن مَه ِ عاشق کُش ِ عیار کجا ست شب ِ تار است و ره ِ وادی یِ ایمن در پیش آتش ِ طور کُجا موعد ِ دیدار کجا ست هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد در خرابات بگویید که هُش یار کجا ست soheil.tv/hafez-19

 • ساقیا آمدن عید مبارک بادت

  28 بازدید

  غزل شماره هجده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقیا آمدن ِ عید مبارک باد ت وان مواعید که کردی مرواد از یاد ت در شگفت ام که در این مدت ِ ایّام ِ فراق برگرفتی زِ حریفان دل و دل می داد ت بِرسان بنده گی یِ دختر ِ رز، گو: به در آی که دم و همّت ِ ما کرد زِ بند آزاد ت soheil.tv/hafez-18

 • سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

  30 بازدید

  غزل شماره هفده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز سینه از آتش ِ دل در غم ِ جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تَن اَم از واسطه یِ دوری یِ دل بَر بِگُداخت جان ام از آتش ِ مهر ِ رُخ ِ جانانه بسوخت سوز ِ دل بین! که زِ بس آتش ِ اشک ام، دل ِ شمع دوش بر من زِ سر ِ مِهر چو پَروانه بسوخت soheil.tv/hafez-17

 • خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

  18 بازدید

  غزل شماره شانزده حافظ با صدای فریدون فرح اندوز خمی که اَبرو یِ شوخ ِ تو در کمان اَنداخت به قصد ِ جان ِ من ِ زار ِ ناتوان انداخت نبود نقش ِ دو عالم که رنگ ِ اُلفت بود زمانه طرح ِ محبّت نه این زمان انداخت به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد فریب ِ چشم ِ تو صد فتنه در جهان انداخت soheil.tv/hafez-16

 • ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

  9 بازدید

  غزل شماره پانزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای شاهد ِ قدسی که کَشَد بند ِ نقاب ات و ای مرغ ِ بهشتی که دهد دانه و آب ات خواب ام بِشُد از دیده در این فکر ِ جگرسوز ک آغوش ِ که شد منزل ِ آسایش و خواب ات درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه یِ آمرزش و پروای ثواب ات soheil.tv/hafez-15

 • گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

  12 بازدید

  اجرای غزل شماره چهارده با صدای فریدون فرح اندوز گفتم ای سلطان ِ خوبان رحم کُن بر این غریب گفت در دنبال ِ دل ره گُم کُنَد مِسکین غریب گفتم اش مَگذَر زمانی! گفت معذورم بدار خانه پروردی چه تاب آرد غم ِ چندین غریب؟ خفته بر سنجاب ِ شاهی نازنینی را چه غم گر ز ِ خار و خاره سازد بستر و بالین غریب soheil.tv/hafez-14

 • می دمد صبح و کلّه بست سحاب

  10 بازدید

  غزل شماره سیزده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز می دمد صبح و کلّه بَست سحاب الصبوح الصبوح یا اصحاب می چکد ژاله بر رخ ِ لاله المُدام المُدام یا احباب می وزد از چمن نسیم ِ بهشت هان بنوشید دم به دم می ِ ناب تخت ِ زُمْرُد زده ست گُل به چمن راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب soheil.tv/hafez-13

 • ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

  10 بازدید

  غزل شماره دوازده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ای فروغ ِ ماه ِ حُسن از رو یِ رَخشان ِ شما آب روی خوبی از چاه ِ زنَخ دان ِ شما عَزم ِ دیدار ِ تو دارد جان ِ بر لب آمده بازگردد یا برآید؟ چی ست فرمان ِ شما؟ کَس به دوْر ِ نرگس ات طَرْفی نَبَست از عافیَت بِهْ که نفروشند مَستوری به مَستان ِ شما soheil.tv/hafez-12

 • ساقی به نور باده برافروز جام ما

  25 بازدید

  غزل شماره یازده حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقی به نور ِ باده برافروز جام ِ ما مطرب بگو که کار ِ جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس ِ رخ ِ یار دیده ایم ای بی خبر زِ لذّت ِ شُرب ِ مُدام ِ ما هرگز نَمیرد آن که دل اش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده یِ عالَم دوام ِ ما soheil.tv/hafez-11

 • دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

  23 بازدید

  غزل شماره ده حافظ با صدای فریدون فرح اندوز دوش از مسجد سویِ می خانه آمد پیر ِ ما چیست یاران ِ طریقت بعد از این تدبیر ِ ما؟ ما مریدان روی سو یِ قبله چون آریم؟ چون روی سو یِ خانه یِ خَمّار دارد پیر ِ ما در خرابات ِ طریقت ما به هم منزل شویم ک این چنین رفته ست در روز ِ ازل تقدیر ِ ما soheil.tv/hafez-10

 • رونق عهد شباب است دگر بستان را

  11 بازدید

  غزل شماره نه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز رونق ِ عهد ِ شباب است دِگر بُستان را می رسد مژده یِ گُل بُلبُل ِ خوش الحان را ای صبا گر به جوانان ِ چمن باز رسی خدمت ِ ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مُغ بَچه یِ باده فروش خاک روب ِ در ِ می خانه کنم مژگان را soheil.tv/hafez-9

 • ساقیا برخیز و در ده جام را

  11 بازدید

  غزل شماره هشت حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز ساقیا برخیز و دَردِه جام را خاک بر سر کُن غم ِ ایّام را ساغر ِ می بر کف ام نِه تا زِ بَر بَرکَشَم این دَلق ِ اَزرَق فام را گر چه بدنامی ست نزد ِ عاقلان ما نمی خواهیم ننگ و نام را soheil.tv/hafez-8

 • صوفی بیا که آینه صافیست جام را

  39 بازدید

  غزل شماره هفت حافظ با صدای فریدون فرح اندوز صوفی بیا که آینه صافی ست جام را تا بنگری صفایِ می لعل فام را راز درون ِ پرده زِ رندان ِ مست پرس ک این حال نیست زاهد ِ عالی مقام را عنقا شکار ِ کس نشود دام بازچین ک آن جا همیشه باد به دست است دام را در بزم دور یک دو قدح درکش و برو یعنی طمع مدار وصال ِ دوام را soheil.tv/hafez-7

 • به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

  151 بازدید

  غزل شماره شش حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز به ملازمان ِ سلطان که رسانَد این دعا را که به شکر ِ پادشاهی ز ِ نظر مَران گدا را ز ِ رقیب ِ دیوسیرت به خدا یِ خود پناه اَم مگر آن شهاب ِ ثاقِب مددی دهد خدا را مُژه یِ سیاه ات ار کرد به خون ِ ما اِشارت زِ فریب ِ او بیَندیش و غلط مَکُن نگارا http://soheil.tv/hafez-6/

 • دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را

  145 بازدید

  غزل شماره پنج حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز دل می رود زِ دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز ِ پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد ِ شُرطه برخیز باشد که باز بینم دیدار آشنا را ده روزه مهر ِ گردون افسانه است و افسون نیکی به جایِ یاران فرصت شمار یارا در حلقه یِ گُل و مُل خوش خواند دوش بلبل هاتِ الصَّبوحَ هُبّوا یا اَیُّها السُّکارا http://soheil.tv/hafez-5/

 • صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  74 بازدید

  غزل شماره چهار حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز صبا! به لطف بگو آن غزال ِ رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را شِکَرفروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند طوطی یِ شکرخا را غرور حُسن اَت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب ِ شیدا را به خلق و لطف توان کرد صید ِ اهل ِ نظر به بند و دام نگیرند مرغ ِ دانا را http://soheil.tv/hafez-4/

 • اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

  102 بازدید

  غزل شماره سه حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز اگر آن تُرک ِ شیرازی به دست آرد دل ِ ما را به خال ِ هندویَش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می ِ باقی که در جنت نخواهی یافت کنار ِ آب ِ رکن آباد و گل گشت ِ مصلّا را فغان ک این لولیان ِ شوخ ِ شیرین کار ِ شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان ِ یغما را http://soheil.tv/hafez-3/

 • صلاح کار کجا و من خراب کجا

  115 بازدید

  غزل شماره دو حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز صَلاح ِ کار کجا و من ِ خراب کجا ببین تفاوت ره ک از کُجا ست تا به کجا! دل ام ز ِ صومعه بگرفت و خرقه یِ سالوس کجا ست دیر ِ مُغان و شراب ِ ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صَلاح و تقوا را سماع ِ وَعظ کُجا؛ نغمه یِ رباب کُجا ز ِ رو یِ دوست دل ِ دشمنان چه دَریابد! چراغ ِ مُرده کجا؛ شمع ِ آفتاب کجا http://soheil.tv/hafez-2/

 • الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

  115 بازدید

  غزل شماره یک حافظ با اجرای فریدون فرح اندوز اَلا یا اَیُّهاَ الساقی اَدِر کأساً و ناوِلها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه ای ک آخِر صبا زْ آن طُرّه بُگشاید ز ِ تاب ِ جَعد ِ مشکین اش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل ِ جانان چه امن ِ عیش چون هر دَم جَرَس فریاد می دارد که بربندید مَحمِل ها http://soheil.tv/hafez-1/

 • عواقب پیش بینی نشده

  42 بازدید

  آستارا تلفیقی از سنت و مدرنیته است. زمین های بکر و طبیعت فوق العاده، در کنار مظاهر و جلوه های تکنولوژی و بازرگانی؛ تناقضی ایجاد کرده. آستارا قدم در راه جدیدی می گذارد. ما در حال وارد شدن به یک آستارای نوین هستیم. مردمی داریم که دوستدار همان طبیعت بکر و همان ساختار قدیمی هستند. تبعاتی که صنعتی شدن به بار می آورد، ممکن است مشکلات و عواقبی ایجاد کند. بخشی از مصاحبه با آقای ولی داداشی نماینده مجلس

 • احمد شاملو | پرسش و پاسخ سال 1990 در دانشگاه برکلی

  440 بازدید

  ویدیو حدود دو ساعت است و با هندی کم و با امکانات سال نود میلادی گرفته شده است و کیفیت خیلی بالایی ندارد اما بسیار شنیدنی و دیدنی است. پرسش و پاسخ احمد شاملو با دانشجویان و علاقمندان است که موضوعات متنوع و جالبی را در بر دارد. شاملو شاملو است و همواره بزرگ. با همه دیدگاه هایش. ممکن است صراحت شاملو در بیان باورها و دیدگاه هایش به مذاق برخی خوش نیاید.

 • سخنی با دوستانی که رای دادن را بی فایده می دانند.

  148 بازدید

  برای کشوری که نزدیک چهل سال است نظامی در آن مستقر است، دیگر تعداد آرا تاثیری در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در جامعه ی بین المللی ندارد. در انتخابات هایی که شرکت نکردیم، این سنگر را دودستی واگذار کردیم به کسانی که هیچ اعتقادی هم به این صندوق ها نداشتند! و به عنوان نماینده ی مردم وارد شدند و تا آخرین روز هم به عنوان نماینده ی مردم کار کردند. مسیر نسبتاً معقول تری را دوباره در کشور نگه داریم.