101 دنبال‌ کننده
508.7 هزار بازدید ویدیو

معرفی مرکز سورن

819 بازدید 1 سال پیش

وبسایت سورن شروع به کار کرد ... اولین و بزرگترین مرکز مجازی تناسب اندام و سلامت کشور http://sorencenter.com

دیگر ویدیوها

معرفی مرکز سورن

819 بازدید 1 سال پیش

حرکت نشر از جانب با دمبل

40.2 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت بنت اوور (Bent over) با سیم کش

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت نشر از جلو تک دست با دمبل

10 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت هاگ پا با دستگاه

9.5 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت نشر از جانب تک دست با دمبل

8.2 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت نشر از عقب با دمبل نشسته

7.5 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت لت از جلو با دست جمع

12.8 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت لت از جلو با دست باز

13.5 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت ساق ایستاده با دستگاه هاگ

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت سرشانه از پشت با هالتر آزاد

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت فلای برعکس با دستگاه

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت لانگز با دستگاه برعکس

1 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت فلای سینه با دستگاه

2.6 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت لت از پشت با دسگاه دست باز

6.4 هزار بازدید 2 سال پیش

حرکت زیرسینه سیمکش

642 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

118 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

255 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

233 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

151 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

172 بازدید 2 سال پیش

حرکات تمرینی سورن

90 بازدید 2 سال پیش

پهلو باسیمکش

3.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پلاور با هالتر

5.7 هزار بازدید 2 سال پیش

حلوران با دستگاه تک پا

104 بازدید 2 سال پیش

جلوبازو هرکول با سیم کش

973 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر