3 دنبال‌ کننده
8.1 هزار بازدید ویدیو
717 بازدید 2 سال پیش

نرم افزار هوشمندسازی پارکینگ دیدبان نرم افزاری است جهت مکانیزه و هوشمند کردن تردد خودرو است که برای سیستمی کردن و رفع نواقص خطای انسانی در ثبت تردد ها همچنین عدم توانایی استفاده از نیروی انسانی در مکان های خاص (مانند جاده ها فرعی که نیاز به کنترل تردد خودرو می باشد مانند جارده های فرعی منتهی به روستا ها و شهرک های صنعتی).