61 دنبال‌ کننده
80 هزار بازدید ویدیو
23.4 هزار بازدید 2 سال پیش

برای داشتن بکهند دو دستی خوب باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید. برای درک بهتر ویدیو مارو دنبال کنید. ۱- نحوه عقب بردن راکت (Backswing) ۲- حرکت رو به جلو راکت به سمت توپ(forwardswing ) ۳- ادامه دست بعد از برخورد توپ به راکت (follow throught) ۴-نشستن رو پاها ۵-گردش بدن رو به جلو برای ایجاد نیروی بیشتر پشت توپ.

آموزش بکهند تنیس

23.4 هزار بازدید 2 سال پیش

برای داشتن بکهند دو دستی خوب باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید. برای درک بهتر ویدیو مارو دنبال کنید. ۱- نحوه عقب بردن راکت (Backswing) ۲- حرکت رو به جلو راکت به سمت توپ(forwardswing ) ۳- ادامه دست بعد از برخورد توپ به راکت (follow throught) ۴-نشستن رو پاها ۵-گردش بدن رو به جلو برای ایجاد نیروی بیشتر پشت توپ.

دیگر ویدیوها

23.4 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
5.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
4.2 هزار بازدید 2 سال پیش
4.4 هزار بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
26.1 هزار بازدید 2 سال پیش