تمرکز و جمع و منها

135 بازدید ۵ ماه پیش

در این ویدئو می بینید که چه طور در استارمس روی تمرکز کار می شود. در بخش دوم ویدئو هم بچه ها با پول نماهای استارمس به خرد کردن و درشت کردن پول ها مشغولند. از این راه آن ها جمع های اساسی را می آموزند.

دیگر ویدیوها

تمرکز و جمع و منها

135 بازدید ۵ ماه پیش

بازی مجموع اعداد با زاویه

214 بازدید ۹ ماه پیش

بازی جمع و هندسه

41 بازدید ۹ ماه پیش

بازی تعادلی

89 بازدید ۹ ماه پیش

بازی تعادلی

141 بازدید ۹ ماه پیش

بازی کسر

143 بازدید ۹ ماه پیش

ساخت عدد

75 بازدید ۹ ماه پیش

تقویت تمرکز

161 بازدید ۹ ماه پیش

مقایسه ی کسرها

363 بازدید ۱۱ ماه پیش

رسالت های استارمس

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

مستند بازی ستاره بخش ششم

238 بازدید ۱ سال پیش

مستند بازی ستاره بخش سوم

78 بازدید ۱ سال پیش

مستند بازی ستاره بخش دوم

59 بازدید ۱ سال پیش

مستند بازی ستاره بخش اول

346 بازدید ۱ سال پیش

برنامه ای که از تلوزیون پخش نشد

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

بازی با حافظه ی بچه ها

585 بازدید ۲ سال پیش

ارتباط مادر و کودک

467 بازدید ۲ سال پیش

الگوسازی به جای الگویابی

1.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش شاد ریاضی با استارمس

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

منها بازی

402 بازدید ۳ سال پیش

جمع قطاری یا جمع سه عدد یک رقمی

3.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جمع ذهنی با روش ویژه ی استارمس

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

بازی تمرکزی

758 بازدید ۳ سال پیش

تقویت تمرکز در سبک استارمس

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

جمع اعداد یک رقمی

5.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

شمارش معکوس

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش منها به بچه های پیش دبستانی

5.7 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر