203 دنبال‌ کننده
80.6 هزار بازدید ویدیو
6.9 هزار بازدید 2 سال پیش

در خوراک پنجشنبه این بار رفته ایم سراغ یک خوراک رستورانی که اگر استادانه بپزید دل همه را آب می کند. باقالی پلو را می شود هم با مرغ و هم با گوشت میل کرد. ما شیوه ی پخت با گوشت گردن را برایتان می گذاریم.

دیگر ویدیوها

6.9 هزار بازدید 2 سال پیش
6.2 هزار بازدید 2 سال پیش
4.5 هزار بازدید 2 سال پیش
2.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
677 بازدید 2 سال پیش
268 بازدید 2 سال پیش
358 بازدید 2 سال پیش
233 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
812 بازدید 2 سال پیش
544 بازدید 2 سال پیش
331 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
104 بازدید 2 سال پیش
978 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
460 بازدید 2 سال پیش
578 بازدید 2 سال پیش
276 بازدید 2 سال پیش
3.6 هزار بازدید 3 سال پیش
6.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر