در حال بارگذاری
 • 88
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 45.1هزار
  بازدید

اندیش سرای کودک و نوجوان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 88
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 45.1هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "اندیش سرای کودک و نوجوان" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جلسه 96 کودکان - عصر فشفشه

  552 بازدید

  قدرت مدار (14) | عصر فشفشه | 09 بهمن 1395 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه 1 نوجوان - من هم قصه ی خودم را عوض می کنم

  125 بازدید

  من هم قصه ی خودم را عوض می کنم | 16 آبان 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه 93 کودکان - برمی گردیم به آفریقا و روستا می سازیم!

  165 بازدید

  محیط مدار (5) | برمی گردیم به آفریقا و روستا می سازیم! | 15 اسفند 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه91 کودکان - من با گرگ دوست نمی شوم

  452 بازدید

  رویکرد آیت مدار | من با گرگ دوست نمی شوم | 17 بهمن 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه85 کودکان - سیاست دو قطبی

  245 بازدید

  رویکرد نظام مدار | سیاست دو قطبی | 16 خرداد 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه4 نوجوان - جن و انس

  447 بازدید

  رویکرد انسان مدار | جن و انس | 26 دی 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه6 نوجوان - تو می تونی، برو.

  239 بازدید

  رویکرد تصمیم مدار | تو می تونی، برو | 28 فروردین 1395 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه90 کودکان - تو سیاره داری یا ستاره؟

  1,201 بازدید

  روی کرد اجتماع مدار | تو سیاره داری یا ستاره؟ | 3 بهمن 1394 | وره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه84 کودکان - ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

  2,290 بازدید

  عرصه مدار (12) / ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی | 9 خرداد 1394 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین

 • جلسه89 کودکان - سلطه

  690 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(14) | سلطه | 1394/09/14 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه88 کودکان - كشتی نوح(2)

  563 بازدید

  رویكرد عرصه مدار(13) | کشتی نوح(2) | 1394/09/07 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • پایگاه تابستانه استراتژی برای کودکان در اندیشکده یقین

  459 بازدید

  کلیپ تهیه شده از پایگاه تابستانی دوره ی استراتژی برای کودکان و نوجوانان برگزارشده توسط اندیش سرای کودک و نوجوان در اندیشکده یقین در سال 1395

 • جلسه87 کودکان - زهر نفوذ

  1,700 بازدید

  رویکرد محیط مدار(4) | زهر نفوذ | 1394/08/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه86 کودکان - نمیدونم کیه؟

  417 بازدید

  رویکرد انسان مدار(1) | نمیدونم کیه؟ | 1394/08/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه83 کودکان - شش اسب تعادل

  757 بازدید

  رویکرد معرفت مدار(3) | شش اسب تعادل | 1394/03/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه82 کودکان - پوکوهانتس

  2,342 بازدید

  رویکرد محیط مدار(3) | پوکوهانتس | 1394/02/05 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه81 کودکان - لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲)

  133 بازدید

  رویکرد محیط مدار(2) | لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲) | 1394/02/19 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه80 کودکان - باران شست وبرد

  192 بازدید

  رویکرد آیت مدار(26) | باران شست وبرد | 1393/12/02 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه79 کودکان - نفوذ

  305 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(11) | نفوذ | 1393/11/18 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه78 کودکان - طغیان

  105 بازدید

  رویکرد آیت مدار(25) | طغیان | 1393/11/11 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه77 کودکان - توطئه

  163 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(10) | توطئه | 1393/01/30 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه76 کودکان - جنگ ناتمام

  201 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(9) | جنگ ناتمام | 1393/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه75 کودکان - فروپاشی معبد

  211 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(8) | فروپاشی معبد | 1393/02/13 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه74 کودکان - نجات از غم

  140 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(7) | نجات از غم | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه73 کودکان - سبدی در دست فضا

  196 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(6) | سبدی در دست فضا | 1393/12/16 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه72 کودکان - سبدی در دست باد

  491 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(5) | سبدی در دست باد | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه71 کودکان - سبدی در دست آب

  459 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(4) | سبدی در دست آب | 1393/02/06 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه70 کودکان - قصه موسی(ع)

  295 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(3) | قصه موسی(ع) | 1393/02/27 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه69 کودکان - برنامه 14 ساله پیشرفت

  259 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(2) | برنامه 14 ساله پیشرفت | 1393/01/23 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه68 کودکان - کشتی آرک

  165 بازدید

  رویکرد عرصه مدار(1) | کشتی آرک | 1392/12/09 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه67 کودکان - من هم فرمانده میشوم!

  273 بازدید

  رویکرد قدرت مدار(13) | من هم فرمانده می شوم! | 1392/12/17 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |

 • جلسه66 کودکان - افسوس

  133 بازدید

  رویکرد معرفت مدار(2) | افسوس | 1392/12/03 | دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان | مدرس: استاد حسن عباسی | مکان: اندیشکده یقین |