سومین دوره مسابقات استریمر برگزیده سال آپارات‌گیم در شرایطی برگزار می‌شه که به فکر تمام استریمرهامون بودیم و قراره هر هفته به نفرات برتر جایزه بدیم! امسال، مسابقات بیشتر شبیه به یه لیگ برگزار می‌شه و شرایط کسب امتیاز تفاوت‌هایی با سال گذشته داره. تازه یه بخشی از مسابقات مربوط به استریمرهای تازه‌کاره و فقط این استریمرها می‌تونن تو این بخش از مسابقه شرکت کنن و توانایی‌های خودشونو به مخاطبای آپارات‌گیم اثبات کنن.

مسابقات از ۲۶ تیر تا ۲۶ شهریور، در جریانه. امتیازات هر هفته صفر می‌شه و دوباره از اول محاسبه می‌شه. ۱۰ استریمری که در هر هفته بیشترین امتیاز رو کسب کنن، برای مسابقه نهایی هم یه امتیاز مشخص رو به خودشون اختصاص میدن. علاوه بر اینکه سه نفر اول در هر هفته برنده جایزه می‌شن، ۵ نفر برتر در مجموع مسابقات هم جایزه می‌گیرن! این پارامترها برای جمع کردن امتیاز اهمیت داره:

۱

۲

۳

۴

۵

ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاک ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ 

ﺗﻌﺪاد روﺑﯽ‌ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺮﯾﻢ

ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ

مدت زمان اﺳﺘﺮﯾﻢ

* برای اطلاع از نحوه دقیق محاسبه امتیازات مسابقه به اینجا مراجعه کن!

قوانین و شرایط

۱۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ‌ای ﮐﻪ ﮐﺴﺐ کردن، اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزها رو برای مرحله نهایی ﺑﻪ دﺳﺖ میارن:

۲۵

۱۸

۱۵

۱۲

۱۰

برای نفر اول

برای نفر دوم

برای نفر سوم

برای نفر چهارم

برای نفر پنجم

۸

برای نفر ششم

۶

۴

۲

۱

برای نفر هفتم

برای نفر هشتم

برای نفر نهم

برای نفر دهم

اطلاعیه برای استریمرهای تازه‌کار 

مسابقه مربوط به استریمرهای تازه‌کار (که نشان استریمر سطح طلایی یا الماس ندارن) هفته دوم مرداد ماه (۹ تا ۱۵ مرداد) و هفته دوم شهریور ماه (۶ تا ۱۲ شهریور) برگزار می‌شه. در این مدت، امتیاز استریمرهای سطح طلایی و الماس شمارش نخواهد شد و بنابراین تاثیری هم تو جدول رده‌بندی کلی مسابقات نداره. در واقع، استریمرهای سطح طلایی و الماس می‌تونن به چشم یه استراحت کوتاه برای تجدید قوا به این دو هفته نگاه کنن. پارامترهای شمارش امتیاز تو مسابقه بین استریمرهای تازه‌کار، این موارده:

۱

مدت زمان تماشا

مدت زمان استریم

۲

تعداد بازدید از استریم 

۳

درهفته‌ی ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‌ی ﺳﺎل، ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﻃﺮف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ XInfinity ﺑﻪ ﻧﻔﺮات اول، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

جوایز هفتگی

هر هفته به سه استریمری که بیشترین امتیاز رو کسب کنن، جوایز زیر تعلق می‌گیره:

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

نفر اول

تومان

نفر دوم

نفر سوم

تومان

تومان

۶.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

جوایز پایان مسابقات

نفر اول

تومان

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

نفر دوم

نفر سوم

نفر چهارم

نفر پنجم

تومان

تومان

تومان

تومان

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

زمان برگزاری مراسم اختتامیه و اهدا جوایز ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

همین الان استریم خودت رو شروع کن!

یادتون باشه که از ۲۳ تا ۲۹ مرداد به مناسبت ایام سوگواری محرم، امتیازات شمارش نمی‌شه.