176 بازدید 5 ماه پیش

نماهنگ ابراهیم کاری از گروه روشنا... شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی استان یزد رای می دهیم چون امید داریم... رای می دهیم برای ساختن آینده‌ای روشن و ناامید کردن بدخواهان ایران... رای می دهیم تا شاهد نابودی دشمنانی باشیم که همه تلاششان را برای نابودی ایران کردند، ولی ما پرقدرتتر از همیشه هستیم و می توانیم :) به توکل نام اعظمت یا الله

انتخابات 1400

176 بازدید 5 ماه پیش

نماهنگ ابراهیم کاری از گروه روشنا... شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی استان یزد رای می دهیم چون امید داریم... رای می دهیم برای ساختن آینده‌ای روشن و ناامید کردن بدخواهان ایران... رای می دهیم تا شاهد نابودی دشمنانی باشیم که همه تلاششان را برای نابودی ایران کردند، ولی ما پرقدرتتر از همیشه هستیم و می توانیم :) به توکل نام اعظمت یا الله

نمایش بیشتر