نماهنگ زیبای "دلآرام"... تقدیم به امام خامنه ای عزیز :)

3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

ما در این دایره بر دشمن دین، جا ندهیم... به امان نامه شیاد زمان پا ندهیم... آینه دار پس از آینه ای ما را بس... تا قیامت سید علی خامنه ای ما را بس :) اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای بحق الحسین علیه السلام ^__^

نمایش بیشتر