2 دنبال‌ کننده
25.8 هزار بازدید ویدیو

صفحه دو: تنش بین ایران و بریتانیا در آینه تحولات در لندن

55 بازدید 1 سال پیش

چقدر انتخاب بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا، بر تنش های بین این کشور و ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ چقد این تحولات، لندن را به واشنگتن نزدیکتر و از بروکسل دورتر می کند؟ تاثیرش بر برجام چه خواهد بود؟ آیا بریتانیا آماده است همراه آمریکا وارد یک نزاع دیگBBCPersian

دیگر ویدیوها

Goodbye

224 بازدید 3 سال پیش

10-11 Intensifying eyes

33 بازدید 3 سال پیش

10-10 Brightening teeth

75 بازدید 3 سال پیش

10-9 Smoothing skin textures

14 بازدید 3 سال پیش

10-8 Adjusting color with the Brush tool

13 بازدید 3 سال پیش

10-7 Using the Dodge and Burn tools

80 بازدید 3 سال پیش

10-5 Meet the Clone Source panel

52 بازدید 3 سال پیش

10-3 Using the Spot Healing Brush

67 بازدید 3 سال پیش

10-2 Working with Content-Aware Fill

75 بازدید 3 سال پیش

10-1 Putting your best face forward

28 بازدید 3 سال پیش

9-12 Refining and finishing the image

25 بازدید 3 سال پیش

9-10 Integrating image elements

20 بازدید 3 سال پیش

9-9 Making it better with Refine Edge

136 بازدید 3 سال پیش

9-7 Creating rays of light

8 بازدید 3 سال پیش

9-6 Cropping one selection inside another

75 بازدید 3 سال پیش

9-4 Working with the Lasso tool

59 بازدید 3 سال پیش

9-3 Aligning one image element to another

55 بازدید 3 سال پیش

9-2 Using the geometric marquee tools

83 بازدید 3 سال پیش

9-1 Making selective edits

77 بازدید 3 سال پیش

8-11 Making a quick-and-dirty sepia tone

231 بازدید 3 سال پیش

8-10 Making more color with Vibrance

151 بازدید 3 سال پیش

8-9 Summoning colors where none exist

168 بازدید 3 سال پیش

8-8 Using the HueSaturation command

174 بازدید 3 سال پیش

8-7 Correcting color casts in Camera Raw

180 بازدید 3 سال پیش

8-6 Adjusting color intensity with Vibrance

174 بازدید 3 سال پیش

8-5 Compensating with Photo Filter

171 بازدید 3 سال پیش

8-4 Changing the color balance

208 بازدید 3 سال پیش

8-3 Correcting a color cast automatically

179 بازدید 3 سال پیش

8-2 Identifying a color cast

145 بازدید 3 سال پیش

8-1 And second, there is color

206 بازدید 3 سال پیش

7-11 Using the ShadowsHighlights command

29 بازدید 3 سال پیش

7-10 Measuring an adjustment

39 بازدید 3 سال پیش

7-9 Introducing the histogram

31 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر