در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید

سایت تاجران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • گزارش عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

  اتاق بازرگانی لرستان
  62 بازدید

  دکتر حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، گزارشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشریح و تاکید کرد: وزارت کشور از ثبت تشکل های اقتصادی اجتناب کند تا بر اساس آن اتاق ایران بتواند در امر ساماندهی تشکل ها موفق عمل کند؛ ثبت تشکل ها توسط سایر مراجع موجب اختلال در روند.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [16]: سخنان مسعود نیلی

  395 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.

 • مصاحبه سایت اتاق ایران با آقای مهندس محمدرضا انصاری

  شرکت کیسون
  815 بازدید

  با موضوع سیاست در خدمت اقتصاد/ لینک خبر: https://goo.gl/7RcVUr

 • سیاست در خدمت اقتصاد [15]: گفت وگو با عدنان موسی پور

  111 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.

 • سیاست در خدمت اقتصاد: گفت وگو با مسعود خوانساری

  اتاق بازرگانی ایران
  84 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است برای رسیدن به توسعه اقتصادی، وفاق میان همه ارکان نظام ضروری است.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [12]: گفت وگو با ابوالفضل روغنی

  96 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [11]: گفت وگو با کیوان کاشفی

  74 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [10]: گفت وگو با جبار کیانی پور

  240 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود

 • سیاست در خدمت اقتصاد [9]: گفت وگو با حسین سلاح ورزی

  47 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می گوید: پارادایم ذهنی اجزای حاکمیت به نفع اقتصاد تغییر کند.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [8]: گفت وگو با مهدی طبیب زاده

  180 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، اولویت کشور برای خروج از مشکلات اقتصادی را توسعه صادرات غیرنفتی می داند.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [7]: گفت وگو با جمال رازقی جهرمی

  58 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. جمال رازقی جهرمی معتقد است برون رفت از مشکلات اقتصادی، به اجماع در حاکمیت نیازمند است.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [6]: گفت وگو با غلامحسین شافعی

  95 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. شافعی معتقد است توسعه روابط اقتصادی علاوه بر پایداری روابط سیاسی، پیوندهای مردمی و اجتماعی ایجاد می کند.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [5]: گفت وگو با بهرام شکوری

  84 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.بهرام شکوری رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران توجه به صنایع کوچک را در این راستای حایز اهمیت می داند.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [4]: گفت وگو با پدرام سلطانی

  293 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزاری سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است برای تغییر در پارادایم اقتصاد، باید اجماع در سطح کلان کشور بوجود آید.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [3]: گفت وگو با محمدرضا کرباسی

  68 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزاری سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود.محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران معتقد است اقتصاد باید محور مذاکرات خارجی باشد.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [2]: گفت وگو با مظفر علیخانی

  125 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزاری سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران معتقد است: ماموریت های اقتصادی باید جایگزین ماموریت های سیاسی شود.

 • سیاست در خدمت اقتصاد [1]: گفت وگو با مرتضی الله داد

  85 بازدید

  حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزاری سیاسی کابینه دوازدهم را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که طی هفته های اخیر از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، کوچک شدن دولت را گام اول برای قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد می داند.

 • شاخص های اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵

  42 بازدید

  منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی

 • کاندیداهای ریاست جمهوری به مطالبات بخش خصوصی پاسخ دهند

  98 بازدید

  گفتمان ملی پساتحریم تنها در این صورت محقق خواهد شد. میزان رأی ملت است و آگاهی از برنامه های مشخص کاندیداها در این خصوص حق ملت http://www.taajeraan.com/