20 بازدید 2 ماه پیش

برای دریافت فایل کامل این دوره به سایت طباطبایی فر www.tabatabaifar.ir مراجعه کنید. مهارت دوم از سری مهارت های شکوفایی قهرمان درون PGST (رشد فردی و مهارت زندگی به کمک طرحواره درمانی) خشم یکی از حس های ما می باشد که مانند شادی، شوق و آرامش وجودش در زندگی ما حیاتی است. اما پس چرا ما خاطراتی خوبی از بروز خشم خود نداریم؟ دلیل این موضوع در آگاهی نداشتن از ماهیت خشم و استفاده درست و به جا از آن می باشد. در واقع خشم مانند چاقویی دو لبه می مانند که استفاده نادرست از آن می تواند سبب آسیب به خودمان و یا

نمایش بیشتر