در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.4هزار
  بازدید

سالانه هنر دیجیتال تهران

سالانه هنر دیجیتال تهران در سال 1390 بــا هــدف گشــودن دریچــه ای نــو بــه هنــر بین رشــته ای و دیجیتــال ایــران و ایجــاد فضایــی جــدی و مســتقل بــرای علاقه منــدان ایــن حــوزه بنیان گــذاری شــد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سالانه هنر دیجیتال تهران در سال 1390 بــا هــدف گشــودن دریچــه ای نــو بــه هنــر بین رشــته ای و دیجیتــال ایــران و ایجــاد فضایــی جــدی و مســتقل بــرای علاقه منــدان ایــن حــوزه بنیان گــذاری شــد.

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • تیزر هفتمین دوره فستیوال سالانه هنر دیجیتال تهران

  338 بازدید

  ویدیو: بهزاد شهروان موسیقی: المان

 • TADAEX 2016

  236 بازدید

  قسمتی از دوره ششم نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران در آذر ماه سال 90 (دسامبر 2011) با هدف گشودن دریچه‏ای نو به هنر دیجیتال ایران برنامه‏ ریزی و بنیان گذاری شد. این نمایشگاه ایجاد فضایی جدی و مستقل برای علاقه‏ مندان و جستجوگران هنر دیجیتال را مورد توجه قرار داده است. اطلاعات بیشتر: www.tadaex.com

 • TADAEX 2013

  84 بازدید

  گزیده ای از سومین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX 2014

  260 بازدید

  گزیده ای از چهارمین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX 2015

  57 بازدید

  گزیده ای از پنجمین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX Performances

  69 بازدید

  گزیده ای از اجراهای سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAGRANT 2017 Opencall Project

  123 بازدید

  Commissioned by TADAEX | Produced by nullsight | Concept and Design: Ali Phi | Technical Development: Amir Bastan | Sound Design: Ashkan Ghadimkhani | Camera and Edit: Pouyan Ranjbar

 • TADAEX 2012

  66 بازدید

  گزیده ای از دومین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران