# پاستا

خمیر پاستا چگونه تهیه می شود

SIMO
1 هزار نمایش ۳ سال پیش

بهترین روش پخت پاستا

احمد شریعتی
2.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

پاستا با پستو

آشپزباشی
620 نمایش ۳ سال پیش

پاستا آلفردو با مرغ

احمد شریعتی
2.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

پاستا آلفردو با مرغ

فوت و فن
4.7 هزار نمایش ۳ سال پیش

پاستا قارچ

آرین اول
646 نمایش ۳ سال پیش

پاستا بپزید

هنری کالا
273 نمایش ۳ سال پیش

پاستا چیکن آلفردو پنیری

فودفا
2.7 هزار نمایش ۳ سال پیش

آموزش آشپزی(پاستا)

هنری کالا
4.2 هزار نمایش ۳ سال پیش