در حال بارگذاری

# League of Legends

یک بازی در سبک میدان نبرد چندنفره آنلاین است که توسط ریوت گیمز برای پلتفرم های ویندوز و اواس ده توسعه و منتشر شده است.همچنین در ژانویه ۲۰۱۴ این بازی ۶۷ میلیون بازیکن در ماه و روزانه ۲۷ میلیون بازیکن و بیش از ۷٫۵ میلیون بازیکن فعال در ساعت داشت.