در حال بارگذاری

# Miscreated

در ابتدای بازی شما فقط یک چراغ قوه دارید و باید با انتخاب لباسی، تلاشتان را برای دوام آوردن در دنیای بازی که پر از موجودات جهش یافته عجیب و غریب و زامبی شکل است، شروع کنید و در این راه باید به محلات و پایگاه های نظامی ویران شده بسیاری سفر کنید.