در حال بارگذاری

# Mortal Combat X

همانند نسخه های پیشین این سری، مورتال کامبت اکس نیز یک بازی مبارزه ای می باشد که دو بازیکن در طرفین صفحه با سبک های مختلف هنرهای رزمی، حرکات های ویژه و فیتالیتی با یکدیگر به مبارزه می پردازند.