در حال بارگذاری

# Ring of Elysium

یک بازی بتل رویال تیر اندازی میباشد. این بازی ویژگی های خاصی دارد که آن را از دیگر بازی های بتل رویال تیر اندازی موجود در بازار متمایز می کند. برای مثال این بازی تمرکز بر روی مکانیک های آب و هوا دارد. نقشه ی این بازی در منطقه ای در وسط یک کولاک برفی هست.