در حال بارگذاری

# SCUM

اتفاقات بازی از آن جایی شروع می شود که بازی باز به جزیره ای تبعید می شود. در این جزیره دسته های مختلفی از افراد خطرناکی وجود دارد که هر یک از آن ها قصد دارد تا به نوعی جان خود را نجات دهد و باید برای عملی کردن این خواسته در یک مسابقه مرگ بار شرکت کنند.