در حال بارگذاری

# WWE 2k19

یک بازی ویدئویی کشتی حرفه ای است که با همکاری دو شرکت ویژوال کانسپت و دیگری یوکس توسعه یافته است.