در حال بارگذاری

# killing floor 2

در بازی Killing Floor 2 جامعه سقوط کرده و تمام منابع نظامی، دولت و ارتباطات از بین رفته است. بنابراین تنها امیدی که برای زنده ماندن در این بازی دارید، سلاح هایی است که باید در برابر موجودات تبدیل شده از آن ها استفاده کنید.