در حال بارگذاری

# need for speed pay back

جنون سرعت بازپرداخت یک بازی ویدئویی مسابقه ای در سبک جهان باز است در این بازی تمرکز بر روی رانندگی عمل است و سه شخصیت قابل پخش در بازی وجود دارد که هرکدام با مجموعه ای از مهارت های مختلف با هم کار می کنند در این بازی یک چرخه شبانه روزی 24 ساعته وجود دارد.