1 دنبال‌ کننده
781 بازدید ویدیو
65 بازدید 1 سال پیش

طراحی واجرای آب شیرین کن ۲۵مترمکعب دامپروری جهت تصفیه آب ورودی باشوری ۸۰۰۰ و تحویل آب خروجی باشوری ۱۴۰ با ما در ارتباط باشید https://tajhizatsanat.com/ ۰۹۳۹۱۶۷۸۳۷۳ | ۰۹۱۵۱۱۹۲۴۵۱ تجهیز صنعت توس ارائه دهنده دستگاه های - ازن ژنراتور - سیستم آب شیرین کن RO - پمپ دی اکسید کربن - مه پاش صنعتی و نیمه صنعتی

تصفیه آب اسمز معکوس RO

65 بازدید 1 سال پیش

طراحی واجرای آب شیرین کن ۲۵مترمکعب دامپروری جهت تصفیه آب ورودی باشوری ۸۰۰۰ و تحویل آب خروجی باشوری ۱۴۰ با ما در ارتباط باشید https://tajhizatsanat.com/ ۰۹۳۹۱۶۷۸۳۷۳ | ۰۹۱۵۱۱۹۲۴۵۱ تجهیز صنعت توس ارائه دهنده دستگاه های - ازن ژنراتور - سیستم آب شیرین کن RO - پمپ دی اکسید کربن - مه پاش صنعتی و نیمه صنعتی