49 دنبال‌ کننده
81.4 هزار بازدید ویدیو
24 بازدید 3 ماه پیش

Electromagnetic Flowmeter training این فلومترها به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میتوانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند . در حقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن می توان به یک فلومتر الکترومغناطیسی دست پیدا کرد . به دلیل مکانیزم فلومتر مغناطیسی بایستی آب یا سیال عبوری خواص الکتریکی و رسانائی تا اندازه ای داشته باشد. در غیر این صورت اندازه گیری با اخلال مواجه میشود و بایستی از فلومترهائی با مکانیزم های متفاوت نظیر فلومتر ورتکس

دیگر ویدیوها

24 بازدید 3 ماه پیش
10 بازدید 3 ماه پیش
20 بازدید 3 ماه پیش
34 بازدید 3 ماه پیش
3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.9 هزار بازدید 2 سال پیش
3.1 هزار بازدید 2 سال پیش
2.8 هزار بازدید 2 سال پیش
3.1 هزار بازدید 2 سال پیش
981 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
772 بازدید 2 سال پیش
708 بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 2 سال پیش
5.4 هزار بازدید 2 سال پیش
698 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش
6.2 هزار بازدید 2 سال پیش
8.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
576 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش