2 دنبال‌ کننده
20.9 هزار بازدید ویدیو

راه اندازی اولیه

873 بازدید 4 سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

راه اندازی اولیه

873 بازدید 4 سال پیش

هزینه - اصلاح

129 بازدید 4 سال پیش

درآمد - تعریف

175 بازدید 4 سال پیش

درآمد - اصلاح

136 بازدید 4 سال پیش

بانک - اصلاح

91 بازدید 4 سال پیش

بانک - حذف

84 بازدید 4 سال پیش

عضویت

256 بازدید 5 سال پیش

مشخصات

216 بازدید 5 سال پیش

خرید اعتبار

93 بازدید 5 سال پیش

گزارش سررسید خدمات

79 بازدید 5 سال پیش

حذف خدمات

194 بازدید 5 سال پیش

تعریف خدمات

191 بازدید 5 سال پیش

اصلاح خدمات

98 بازدید 5 سال پیش

گزارش سطوح دسترسی

143 بازدید 5 سال پیش

دسترسی کاربران

99 بازدید 5 سال پیش

تعریف کاربر

121 بازدید 5 سال پیش

عملکرد کاربران

87 بازدید 5 سال پیش

تغییر کلمه عبور

109 بازدید 5 سال پیش

اصلاح درخواست پشتیبانی

64 بازدید 5 سال پیش

حذف هشدار

97 بازدید 5 سال پیش

ثبت هشدار

74 بازدید 5 سال پیش

اصلاخ تنظیمات

58 بازدید 5 سال پیش

مشاهده پاسخ درخواست

62 بازدید 5 سال پیش

درخواستهای بدون پاسخ

72 بازدید 5 سال پیش

حذف درخواست پشتیبانی

57 بازدید 5 سال پیش

اصلاح هشدار

84 بازدید 5 سال پیش

ثبت درخواست پشتیبانی

74 بازدید 5 سال پیش

حذف مخاطب

72 بازدید 5 سال پیش

اصلاح مخاطب

55 بازدید 5 سال پیش

ثبت مخاطب

226 بازدید 5 سال پیش

حذف مشتری

79 بازدید 5 سال پیش

اصلاح مشتری

85 بازدید 5 سال پیش

تعریف مشتری

151 بازدید 5 سال پیش

حذف عنوان هزینه

58 بازدید 5 سال پیش

اصلاح عنوان هزینه

65 بازدید 5 سال پیش

ثبت عنوان هزینه

84 بازدید 5 سال پیش

گزارش ریز فاکتور ها

88 بازدید 5 سال پیش

گزارش ریز هزینه ها

89 بازدید 5 سال پیش

گزارش کلی هزینه ها

49 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر