در حال بارگذاری
 • 338
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 1.4میلیون
  بازدید

تمرینو

من با افتخار یک بدنسازم برای دانلود کامل حرکات بدنسازی به وبسایت مراجعه کنید جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

من با افتخار یک بدنسازم برای دانلود کامل حرکات بدنسازی به وبسایت مراجعه کنید جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

 • 338
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 1.4میلیون
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "تمرینو" تایید شده است.
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • حرکت کشش جفت دست چارچوب در

  23 بازدید

  حرکت کشش جفت دست چارچوب در اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت حرکت کشش شانه روی دیوار

  10 بازدید

  حرکت حرکت کشش شانه روی دیوار اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت جابه جایی شانه با هالتر

  8 بازدید

  حرکت جابه جایی شانه با هالتر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت شانه آرنولد

  20 بازدید

  حرکت شانه آرنولد اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت کشش تک دست چارچوب در

  10 بازدید

  حرکت کشش تک دست چارچوب در اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • جلو بازو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) حالت دوم

  1,505 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) حالت دوم اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) حالت اول

  1,568 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) حالت اول اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سرشانه دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s)

  1,503 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سرشانه دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سینه تکنیک ۲۱ اس (۲۱s)

  553 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • سیم کش از جلو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s)

  549 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی سیم کش از جلو تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • جفت دمبل خم تکنیک ۲۱ اس (۲۱s)

  434 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی جفت دمبل خم تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • اسکوات تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس

  357 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی اسکوات تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • بارفیکس حلقه تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس

  105 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی بارفیکس حلقه تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سینه دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس

  704 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • صلیب دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس

  738 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی صلیب دمبل تکنیک ۲۱ اس (۲۱s) برعکس اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • شکم بزرگ بدنسازها

  438 بازدید

  شکم بزرگ بدنسازها اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • حرکت بدنسازی پشت پا و لانگ با تکنیک کاتسو

  1,207 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پشت پا و لانگ با تکنیک کاتسو شیوه اجرای تمرینات با محدودیت جریان خون اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی ساق با تکنیک کاتسو

  552 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی ساق با تکنیک کاتسو شیوه اجرای تمرینات با محدودیت جریان خون اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو سیمکش با تکنیک کاتسو

  738 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی جلو بازو سیمکش با تکنیک کاتسو شیوه اجرای تمرینات با محدودیت جریان خون اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • نگه داشتن هالتر

  4,759 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی نگه داشتن هالتر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • گرفتن صفحات هالتر

  3,640 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی گرفتن صفحات هالتر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • مچ دست غلتک

  2,164 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی مچ دست غلتک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • سیم کش مچ دست غلتک

  1,908 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی سیم کش مچ دست غلتک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • تقویت مچ دست به صورت الاستیک

  6,844 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی تقویت مچ دست به صورت الاستیک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • ددلیفت همراه با شراگ

  3,283 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی ددلیفت همراه با شراگ اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • 0:4

  بارفیکس با حوله

  1,116 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی بارفیکس با حوله اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پتک ساعد

  3,734 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پتک ساعد اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پتک ساعد شعاعی

  1,366 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پتک ساعد شعاعی اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • روشهای عجیب و غریب پاورلیفترکارها

  2,966 بازدید

  روشهای عجیب و غریب پاورلیفترکارها اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • پرس سینه بالستیک

  1,751 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه بالستیک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • شنای بالستیک

  806 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی شنای بالستیک اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

 • آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر

  941 بازدید

  آموزش حرکت بدنسازی حمل هالتر بالای سر اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم