421 دنبال‌ کننده
2.8 میلیون بازدید ویدیو

اسکوات با سرعت کم

1.2 هزار نمایش ۲ ماه پیش

اگر نیاز به خرید مکمل، دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم @tamrino

دیگر ویدیوها

اسکوات با سرعت کم

1.2 هزار نمایش ۲ ماه پیش

شنا عنکبوتی

8.6 هزار نمایش ۷ ماه پیش

پاهای آویزان

4.3 هزار نمایش ۷ ماه پیش

حشره مرده

2.8 هزار نمایش ۷ ماه پیش

پرچم

374 نمایش ۷ ماه پیش

حرکت چهار دست و پا

591 نمایش ۷ ماه پیش

شنا همراه با وزنه

558 نمایش ۷ ماه پیش

پرس سینه چرخشی

9.1 هزار نمایش ۷ ماه پیش

پرس سینه ۲ و ۱

973 نمایش ۷ ماه پیش

جلو پا (مبتدی)

351 نمایش ۷ ماه پیش

لانگ

96 نمایش ۷ ماه پیش

جلو پا روی توپ طبی

189 نمایش ۷ ماه پیش

لانگ برعکس

187 نمایش ۷ ماه پیش

حرکت دستبند متناوب

137 نمایش ۷ ماه پیش

حرکت پرس روی حلقه

58 نمایش ۷ ماه پیش

حرکت دستبند

146 نمایش ۷ ماه پیش

پرس نظامی هالتر ایستاده

1.5 هزار نمایش ۷ ماه پیش

پرس Z

52 نمایش ۷ ماه پیش

بلند کردن هالتر تک دست

75 نمایش ۷ ماه پیش

متد توقف استراحت

318 نمایش ۸ ماه پیش

روش استراحت و توقف دراپ ست

1.4 هزار نمایش ۹ ماه پیش

حرکت صفحه هالتر چرخشی

841 نمایش ۹ ماه پیش

حرکت شنا تک دست

518 نمایش ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر